MSC פותחת את הלב בהפקת אירוע תרומה לעמותת אתגרים

 

  

"אנשים ישכחו מה אמרתם או מה עשיתם, אך לעולם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש"... ( מאיה אנג'לו)

 

 

 

MSC פותחת את הלב בהפקת אירוע תרומה לעמותת אתגרים

 

  

"אנשים ישכחו מה אמרתם או מה עשיתם, אך לעולם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש"... ( מאיה אנג'לו)

 

 

 

Follow Me: 

Instagram

/