It's all about you

 

בימים שעוצמת היחס האישי נוגעת בכל אחד מאיתנו, זכינו להפיק ערב רגשי, עסקי ומפתיע לחברת אתוסיה שחוגגת 15, שבו כל מוזמן הרגיש שזכוכית המגדלת מתרכזת בו. תודה לצוות הפקת משאלות המדהים שלא מפסיק להפתיע אותי והיה בשיא שלו! 

 

 

 

It's all about you

 

בימים שעוצמת היחס האישי נוגעת בכל אחד מאיתנו, זכינו להפיק ערב רגשי, עסקי ומפתיע לחברת אתוסיה שחוגגת 15, שבו כל מוזמן הרגיש שזכוכית המגדלת מתרכזת בו. תודה לצוות הפקת משאלות המדהים שלא מפסיק להפתיע אותי והיה בשיא שלו! 

 

 

 

Follow Me: 

Instagram

/